PATRIK STHLM är en reklambyrå
och ett produktionsbolag

PATRIK STHLM är en reklambyrå och ett produktionsbolag, som utför koncept-, strategi-, formgivning- och idé- och produktionsarbete inom områdena reklam, marknadsföring, design samt radio, film och TV. Vi arbetar på ett nära och prestigelöst sätt med våra uppdragsgivare och leverantörer. Stort, smått, mjukt och hårt, spelar ingen roll i val av uppdrag. Det är innehållet i budskapet och produkten och relationen med uppdragsgivaren som avgör om ett uppdrag passar oss. Vi bygger vår verksamhet på en tanke om att all bra kommunikation utgår från en bärande idé som kan framföras på ett konsekvent sätt oavsett media. Därför erbjuder vi våra uppdragsgivare ett PATRIK STHLM med kompetens och erfarenhet inom flera plattformar.

PATRIK STHLM startades av Patrik Sundström 1998 och består idag av personer med kompetens och erfarenhet inom marknadsföring, reklam, film, radio, TV och webb.

PATRIK STHLM väljer uppdrag med omsorg. Vår övertygelse är att vi som människor, och bolag, gör ett bättre arbete i de fall vi verkligen tror på idén och budskapet vi kommunicerar. I många fall har vi tagit fram de övergripande koncepten, kommunikativa riktlinjerna, grafiska- och kommunikativa manualer och försett kundens egen reklam- och informationsavdelning med underlag för att själva kunna producera den typ av material som inte nödvändigtvis behöver arbetsgrupp med kreativ inriktning utan med mer fokus på produktion.

Verksamhetens drivs från Stockholm men våra uppdrag har under åren genomförts i stora delar av Sverige och även i andra delar av världen.

The presentation in english »