Kommunikationskoncept – Fairtrade

Hej då fattigdom!

Budskapet “Hej då Fattigdom!” tydliggör syftet med Fairtrades verksamhet, och ger oss konsumenter förståelse för vad vi kan bidra till genom ett enkelt val i butik. För ju fler vi är som handlar Fairtrade-märkt, desto fortare kan odlare och anställda i utvecklingsländer lämna fattigdomen bakom sig. Konceptet kommer att ligga till grund för utformning av allt från butiksmaterial, utomhusannonsering till hemsida, online-annonsering och film.

Första steget av konceptet lanserades 2013 och är en del av en treårsplan.